miercuri, 9 martie 2011

a aparut ART OUT, revista de arta, arhitectura, patrimoniu

detalii pe http://artout.ro/.
in nr. 2 am articol la pag. 41,
in nr. 1 la pag. 83-85.

astept pareri.

mai jos este textul care a aparut in articole.


nr.2
VREMEA NON-ului

Public pentru artă, în Romînia, este foarte redus, iar pentru gravură, in afară de profesionişti ...aproape zero. Acest drum îngust se micşorează treptat: vreme de şase ani, la Arcuş s-a desfăşurat SINGURA tabără de gravură din ţară şi care din 2009 a trecut în non, nu mai este. Cel care a iniţiat proiectul, IURI ISAR (în faţa căruia se cade să ne ridicăm pălăria) nu a fost sprijinit de noi, artiştii ori de minipublic, nici de „ministere” de cultură, dezvoltare, patrimoniu, bla, bla.
În aceste şase ediţii de tabără s-a lucrat enorm, realizîndu-se lucrări de artă de foarte bună calitate. Printre aspectele pozitive definitotii ale acestui eveniment, se cuvine să amintesc nu doar învăţarea sau aprofundarea unor tehnici de gravură, descoperirea şi aplicarea materială a ideilor ci întreg contextul creativ: socializarea (au fost invitaţi: profesori de la UNA, artişti consacraţi, artişti străini; au participat: elevi, studenţi, copii), lucrul în natură, excursii de documentare la muzee (Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe), mediatizarea evenimentului şi, în final expoziţia cu vernisaj, care ulterior a hrănit publicul bucureştean.
Ca artist, vedeam în Centrul de la Arcuş nucleul ţării în gravură, sau măcar locul în care răsare sămînţa din care va creşte mai apoi un copac. Ca încurajare, în ciuda disipării taberei, în toţi cei care au participat la tabără a încolţit dragostea şi răbdarea de a practica şi aprecia gravura, calităţi moştenite de la un OM pasionat şi înzestrat: Iuri Isar.
Haideţi oameni dragi să-l ajutăm să continue acest mare proiect concretizat în şase ediţii de anvergură internaţională şi prin această resuscitare să înviem şi noi artisticeşte şi mentaliceşte spre arta de suflet (şi nu de revoltă), pură, fără dejecţii, simţăminte reciclate şi schimonoseli.
Şi, o dată cu arta să redevenim frumoşi, creaţii ale lui Dumnezeu, aşa cum am uitat şa fim!

Cu sinceritate, Corina Vasile

2 ianuarie 2011


nr.1
GRAVURA-POTIR AL NELINIŞTII

După cum astăzi omul nu-şi cunoaşte prea bine identitatea (spirituală) (exceptînd-o pe cea din BI), nici arta nu-şi vede eul şi coordonatele, manifestîndu-se haotic, frămîntat, grăbit şi chiar utopic.
Ne oprim un pic asupra Bienalei Internaţionale de Gravură Experimentală, deschisă pînă în ianuarie 2011( în Bucureşti cu prelungire în Mogoşoaia; Sibiu), eveniment care păstrează aceleaşi interogaţii asupra gravurii contemporane. Ea cuprinde expoziţii şi conferinţe, iar lucrările aparţin artiştilor români (perioada 1970-1980), polonezi, spanioli şi mexicani.
Gravura preia rănile omului. Unde sunt sensibilitatea cercetată, răbdarea, dedicarea, dorinţa de descoperire, frumuseţea constructivă, bucuria, exaltarea? Ei bine, toate acestea nu mai fac trup comun cu lucrările expuse, spre o observare contemplativă, ci rămîne doar ca secvenţă, al cărei context este ascuns. Aşa este exemplul mexicanului Jose Porras Gomez cu lucrarea „produse de export” (xilogravură şi stencil), care probabil este realizată pe ambalajul unui obiect explozibil, după cum sugerează imaginile anexate. Însăşi îmbinarea instrumentalului şi a subtehnicilor este inedită: gravură lîngă stencil sau monitor cu prezentare video, cu reluare a imaginilor imprimate. De reţinut este faptul că lucrările sunt nefinisate, unele chiar în stadiu de schiţă, lucru care arată că tehnica e subordonată conceptului. Unghiul de vedere este amplu, cuprinzător, nu se ajunge la detalii, ci doar se sugerează ideea de textură, structură, siluetă în loc de formă concretă, etc. Ca idee concluzivă, expoziţia de la ATELIER 030202, subliniază gravura ca tehnică a vitezei (viteză de execuţie, expunere, prezentare) şi a acţiunii mai mult mecanice decît a sensibilităţii omului: fotogravura-care este practic preluarea unei imagini şi nu construirea ei, stencil, frottage (Dario Ramirez „Autocronometrie”).

Mă rog ca gravura să iasă cu graţie şi strălucire din această încercare de exprimare experimentală minimalistă, spre adevărata ei apreciere.
Recomand bienala ca treaptă şi nu ca apogeu. Mai recomand publicaţia PRINTMAKING TODAY şi DOUBLE ELEPHANT PRINT WORKSHOP.

cu drag, Corina Vasile decembrie 2010


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu